چرا ما را تحریم می کنند؟

چرا هند تحریم نمی شود؟ چرا چین تحریم نمی شود؟ چرا آلمان، هلند و پاکستان تحریم نمی شوند؟! آنها همگی انرژی هسته ای و بمب اتم دارند! چرا تنها ایران؟! چرا تنها ما نباید انرژی هسته ای داشته باشیم؟ چرا حتی نباید موشک داشته باشیم؟!
جهود بین الملل ار طریق رسانه های جمعی خود این فرضیه را در اذهان جامعه جا انداخته که تحریم دوباره ی ایران به دلیل کم عقلی و دیوانگی محض دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکاست؛ اما مردم کف هرم بی خبر از آنند که تقریبا در تمامی کشورهای به ظاهر دموکراتیک عالم  خصوصا آمریکا این رئیس جمهور نیست که تصمیم می گیرد، بلکه این حامیان مالی او در انتخابات و همچنین سرمایه داران کلان و بانکداران بازار جهانی و در یک کلام سهام داران شرکت سهامی آمریکا هستند که به جای ملت او فکر کرده و تصمیم می گیرند؛ گروهی به نام جهود بین الملل!

سناریوی برجام

همان هایی که تشکل ها و رسانه های حامی برجام را در آمریکا و کشورهای غربی تامین مالی می کردند امروز در برابر نقض برجام توسط آمریکا یا سکوت کرده و یا از آن حمایت می کنند! این سناریو نشان می دهد که برجام چیزی نبود جز یک برنامه ی از پیش تعیین شده در راستای  نابودی صنعت هسته ای ایران و گامی بلند در حفظ ثبات نظم جهانی جهود بین الملل و تشکیل محیطی امن در جهت پیشبرد اهداف کشور موعود جهود، اسرائیل بزرگ! برجام چیزی نبود جز حذف یکی از عوامل بر هم زننده ی صلح در نظم جهانی جهود! چیزی نبود جز گامی سترگ در راستای ایجاد یک حاکمیت یکدست و جهانی که همگان در آن در برابر خواسته های جهود و عمال جهود سر به تعظیم فرو آورند.

تحریم چیزی نیست جز یک رویکرد بُرد بُرد برای جهود بین الملل

جهود داخل به خوبی به جهود بین الملل نشان دادند که می توانند همه چیز را از اقتصاد گرفته تا مسائل اجتماعی به تحریم ربط دهند. آنها همان کسانیند که اگر ایران در سیاره ای دیگر و به دور از همه چیز و همه کس قرار داشت باز هم تمامی مشکلات را به عوامل خارجی ربط می دادند و می گفتند باید تحریم ها رفع شوند!! آنها همان عمال جهودند که فساد و ربا را در جامعه ترویج دادند؛ بزرگ ترین بازار بورس خاور میانه را در ایران تاسیس کردند؛ کاری کردند که امروز ۱۲ میلیون ایرانی و غیر ایرانی پولشان به جای دستانشان کار کرده و پینه می زند و نتایج هزاران ساعت کار کارگران را از چنگ عاملان تولید در آورده و می بلعند! آنها همان کسانی هستند که سیاست های تعدیل ساختاری و خصوصی سازی را وارد جمهوری اسلامی نمودند تا جهود داخل و خارج به راحتی بتوانند با پول خود تمامی منابع ملی را از رسانه گرفته تا صنایع تولیدی در دست بگیرند. آنها همان کسانیند که از بیکاری و ورشکستگی های پس از خصوصی سازی به خوبی با خبرند، میخواهند تولید را کاهش دهند تا تحریم ها اثر کرده و تورم و رکود همه جا را گرفته و در نهایت کارگران بیکار که همه ی بدبختیشان را اسلام و جمهوری اسلامی و ولایت فقیه می دانند بر علیه حکومت شورش کنند و جمهوری اسلامی و اصل و اساس ولایت فقیه را ریشه کن کرده و «جمهوری دموکراتیک» ایجاد کنند! اما اینها همه تنها برُد نخست جهود است! بُرد مهم تر جهود زمانی است که از فرط ناآرامی و رکود اقتصادی در کشور تمام منابع ملی یکی از غنی ترین کشورهای جهان به رایگان در بازار بورس توسط جهود و عمالش خریداری می شود و آن وقت است که ایران چیزی نخواهد بود جز یک شرکت سهامی که بزرگترین سهام دارش کسی نیست بود جز جهود بین الملل!
افشاگری دونالد ترامپ در ارتباط با حاکمیت جهود بر آمریکا را می توانید در کلیپ زیر ببینید

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*