لحظه ای درنگ

آیا تا به حال این اتفاق برایمان افتاده که در خواب وقایعی کاملا متناقض با زندگیمان در بیداری برایمان رخ دهد؟! چهره و فیزیک متفاوتی داشته باشیم، خویشاوندانی متفاوت، خانه و محل زندگی متفاوت، شغلی متفاوت و شخصیتی کاملا متفاوت با زندگیمان در بیداری؟! و با وجود این همه تناقض، ذهنمان یاری نداده و همه ی این چیز های متناقض را واقعی دانسته و در خواب سرگرمشان می شویم!
لحظه ای درنگ…چه تضمینی وجود دارد که در حال حاضر نیز در خواب نباشیم و چیزهای غیرواقعی و متناقض را حقیقت بدانیم؟! درست همانطور که در خواب رویاهای کاملا متناقض با واقعیت را واقعی می دانستیم!! چه تضمینی وجود دارد که در حال حاضر نیز درست مثل خوابمان ذهنمان یاری نداده، خیالات را واقعی دانسته و حقیقت را تماما فراموش کرده باشیم؟! چه تضمینی وجود دارد برای اینکه توسط خالقی بی نام و غیر قابل وصف در خواب نرفته باشیم؟! چه تضمینی وجود دارد برای اینکه این خوابمان دلیل و هدفی نداشته باشد؟ چه تضمینی وجود دارد برای اینکه نیامده باشیم تا مورد آزمایش قرار گرفته و خود واقعیمان را در عمل به خالقمان نشان دهیم؟! چه تضمینی وجود دارد که این دنیا تنها دنیای موجود باشد و و زندگی اصلیمان در دنیای دیگری نباشد؟!

اثبات معاد با ماده گرایی(Materialism)

اگر به دنیایی که در حال حاضر در آن زندگی می کنیم بنگریم خواهیم دید که با وجود پیشرفته ترین تکنولوژی روز و هزاران سال پیشرفت و تمدن بشری هنوز ثروتمندترین و قدرتمندترین افراد جهان در یک زندگی مملو از درد و رنج مادی به سر می برند؛ آنها در بهترین حالت حدود یک سده عمر می کنند(آن هم در بیست یا سی سال انتهایی توام با مرض و ناتوانی!)؛ از بارزترین این اشخاص به عنوان نمونه می توان به یکی از اصلی ترین اعضای جهود بین الملل، دیوید راکفلر اشاره داشت که علیرغم ثبت رکورد جهانی در تعداد پیوند قلب، امسال در اثر مشکلات قلبی در گذشت. ذهن ماده گرا که همه چیز را با «مادیات» و «منافع مادی» می سنجد چگونه این زندگی ۷۰، ۸۰ ساله ی گذرا و محدود و توام با درد و رنج و مرض را تنها واقعیت موجود دانسته و از زندگی سراسر لذت و خوشی و رفاه ابدی را چشم پوشی می کند؟!

اثبات معاد با معنویت(spiritualism)

اگر به دنیایی که در حال حاضر در آن زندگی می کنیم بنگریم به بی اخلاقی ها، ظلم ها و وحشی گری طبیعت این دنیا با ذره ای تامل پی خواهیم برد. کافی است به محدودیت موجود در منابع و در نتیجه رقابت خون آلود برای حفظ حیات در این دنیا بنگریم؛ کافی است خود را روبه روی آینه قرار داده و به دندان های خود بنگریم، نه به سفیدی و روشنی آنها! بلکه به تیزی و تندیشان! کافی است به تعفن مواد دفعی از بدنمان بنگریم! ذهن معنوی که همه چیز را با معنویات و اخلاقیات می سنجد چگونه حیات مملو از ظلم، خون و تعفن در این دنیا را تنها حیات موجود دانسته و حیات اخروی اخلاقی، عادلانه و پاک را منکر می شود؟!
اسلام با نفی دنیا، زندگی ابدی سراسر رفاه و اخلاق را به مجاهدین وعده می دهد؛ در ذیل ببینید:

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*