جهود و ایدئولوژی اقتصادی بازار آزاد

بازار آزاد

از اصلی ترین رویکردهای ذهن جهود در راستای نیل به قدرت و حاکمیت نژادش برجهان گسترش و تقویت یک ایدئولوژی اقتصادی به نام بازار آزاد یا لیبرالیسم اقتصادی است. ایدئولوژی که کاهش حداقلی مالکیت و دخالت حکومت در اقتصاد بازار یعنی نبود هیچ رویه و قانونی در جابه جایی پول و سرمایه گذاری داخلی و خارجی،  قیمت گذاری، واردات و صادرات کالاها، حقوق کارگران و … را تقویت و تحسین نموده و در تلاش است که مرزهای اقتصادی کشورها را محو و واردات و صادرات را در اولویت آنها قرار دهد؛ جهود با گسترش بازار آزاد و اقتصاد صادرات محور نه تنها بدون هیچ مزاحمتی همه چیز را تحت مالکیت و کنترل خود در می آورد، بلکه با ایجاد این تئوری کشورها و جوامع را وادار می کند که هر یک برای استثمار شدن به «رقابت» بپردازند!! در این رقابت کشوری پیروز است که برای محصولاتش در خارج از کشور بازاری پیدا کند و کشوری موفق به این کار می شود که محصولاتش کم ترین قیمت و بالاترین کیفیت را داشته باشند و کشورها برای اینکار ناچارا به قشر کارگر خود فشار آورده، از حقوق آنان کاسته، ساعات کاریشان را افزایش داده و آنان را به استثمار می گیرند و در ارتباط با محصولات خام صادراتی به فروش کمابیش رایگان منابع طبیعی خود به شرکت های بین المللی جهودی راضی می شوند. در این رقابت جهانی کشوری پیروز است که مردم و سیاست مدارانش بدترین حالت استثمار را در بین تمامی جوامع جهان پذیرفته باشد و حاضر باشد در بدترین شرایط ممکن ارزان ترین محصولات را با کمیت وسیع از طریق شرکت های بین المللی جهودی صادر کند که نمونه ی بارز آن را می توان در سه کشور چین، هند و ژاپن مشاهده نمود. ذهن جهود با گسترش تمام عیار این ایدئولوژی اقتصادی کاری می کند که حتی عدالتخواهان و وطن پرستان ملل مختلف که دلشان برای مردمشان می تپد در کشورهای حاشیه شان به دنبال بازار برای محصولات خود باشند! عدالتخواهانی که خود به شدت نسبت به اثرات سوء ورود کالاهای خارجی به کشور خود حساسیت نشان می دهند!!  

 

بازار آزاد، ایدئولوژی در راستای دولت جهانی با حاکمیت سرمایه ی جهود

ابزار جهود برای کنترل جوامع چیست؟ سرمایه؛ سرمایه چطور وارد کشور می شود؟ رفع قوانین زائدی که از ورود سرمایه ی خارجی جلوگیری می کنند؛ این قوانین چطور عملیاتی می شوند؟ با حاکمیت ایدئولوژی اقتصادی بازار آزاد!  جهود بین الملل با گسترش ایدئولوژی اقتصادی بازار آزاد در کشورها یک دستگاه عظیم اقتصادی جهانی ایجاد می کند که همگان در آن برای داشتن شغل و تامین نیازهای زندگی روزمره ی خود نه تنها باید در برابر استعمارگران سر به تعظیم فرود آورند، بلکه باید برای استثمار شدن با یکدیگر به رقابت بپردازند! در این سیستم هرمی شکل هر که با خواسته های چشم ناظر(جهود بین الملل) مخالفت نشان دهد و بخواهد خودکفا باشد( خود تولید کند و خود هر چه تولید می کند مصرف کند) تحریم خواهد شد! چرا تحریم بر اقتصاد کشورها اثر می گذارد؟ به دلیل ناتوانی در صادرات و وادرات محصولات و منابع؛ چگونه کشورها صادرات و واردات محور می شوند؟ با حاکمیت ایدئولوژی اقتصادی بازار آزاد!  

 

در ذیل ببینید: سخنان سِر اسوالد موزلی، از سیاستمداران انقلابی بریتانیا، از منتقدین اصلی سیاست های استعماری بریتانیا پیش از جنگ جهانی دوم

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*