نظم جهانی جدید: بولشویسم اوراسیایی!

برکزیت، ریاست جمهوری ترامپ و زوال روزافزون غرب

مدتی است که از رای مردم بریتانیا نسبت به خروج از اتحادیه ی اروپا و همچنین ریاست جمهوری ترامپ می گذرد. این دو اتفاق به معنای تضعیف دو پایتخت سیاسی اقتصادی جهود، یعنی لندن و واشنگتون بوده و نشان از مرگ نظم جهانی موجود دارد. مستضعفین جهان با دیدن ضعف و تلاطم موجود در ایالات متحده و  انگلیس و ناتوانی آنان در پیشبرد اهدافشان در جهان سهل انگارانه به سناریوی جهود نگریسته و تصور می کنند که امپریالیسم، استعمار غرب و از همه مهم تر حاکمیت جهود بر جهان رو به پایان است! حال آنکه نه تنها جهود و سرمایه اش از بین نرفته، بلکه بیش از پیش قدرتمندتر شده است!! نمود این قدرت را می توان در به رسمیت شناختن اورشلیم، مرکز اعتقادی و دینی جهود به عنوان پایتخت اسرائیل دانست! مستضعفین جهان خوشحال از زوال اقتصادی و سیاسی واشنگتون برای تحقق آزادی و عدالت روز شماری می کنند در حالی که پس از زوال قدرت لندن و فروپاشی امپراتوری بریتانیا پس از جنگ جهانی دوم نیز خوشحال و مسرور بودند!! حال آنکه نه تنها استعمار و استعمارگران از بین نرفتند، بلکه از حالتی به حالت دیگر گذار کردند، استعمار نو و فرانو!! ظهور ابرقدرت سیاسی و اقتصادی جدید، مهاجرت سرمایه ی بین المللی جهود بانکدار از لندن به واشنگتون و در نهایت ایجاد یک نظم جهانی جدید با محوریت اجماع واشنگتون!  اما مستضعفین جهان علیرغم دیدن این رویدادها و با وجود کسب تجارب بسیار طی سالیان دراز ظلم، بردگی و استثمار بار دیگر کانون اصلی تاریکی و دشمن اصلی خود، جهود بین الملل سرمایه گذار را به دست فراموشی سپرده و بار دیگر دشمن خود را دول و حکومت ها تصور می کنند؛ در حالی که حکومت های عالم چیزی نیستند جز شرکت های سهامی برای جهود سرمایه گذار و پس از گذشت تاریخ مصرف این حکومت ها جهود فرصت مناسب را تشخیص داده، سرمایه ی خود را بیرون کشیده، در حکومتی دیگر سهام خریده و سرمایه گذاری می کند!

 

مهاجرت جهود به شرق و ظهور دو ابرقدرت چین و روسیه با حمایت اسرائیل

با گذشتن تاریخ مصرف نظم جهانی حاضر، جهود نظم جدیدی را طرح ریزی می کند؛ سرمایه ی خود را از غرب به شرق انتقال داده و یک طرح عظیم اقتصادی با نام یک جاده، یک کمربند(جاده ی ابریشم نو) با محوریت چین پیشبینی می کند، طرحی که در آن بیش از ۶۰ کشور جهان مشارکت داشته و چپاول می شوند؛ طرحی لیبرال و سکولار با محوریت کشوری که بیشترین تعداد بی دینان و خداستیزان جهان را در خود دارد! چین! از طریق چین و با حمایت روسیه میلیارد ها دلار در کشورهای جهان سوم آسیایی و آفریقایی سرمایه گذاری می کند؛ با سرمایه گذاری های هنگفت در این طرح و تسهیل انتقال کالا در سراسر اوراسیا، مرزهای اقتصادی کشورها را نابود ساخته، راه را برای ورود هر چه بیشتر کالاهای ارزان قیمت چینی به کشورهای اوراسیایی و دیگر کشورها هموار ساخته، با ورشکسته ساختن کارخانجات غیرجهودی بر سر رقابت در فروش، تمام کارخانجات اوراسیا را وارد رقابت خود نموده و آنها را وادار می کند برای فروش محصولات خود در این رقابت همه جانبه، بردگی و استثمار را پذیرفته و نسبت به نظم جدید بولشویسم اوراسیایی سر به تعظیم فرود آورند. در این نظم جدید جهانی، پایتخت دینی جهود بین الملل، دومین حامی  نظامی و تکنولوژیکی چین و همچنین یکی از بزرگ ترین کشورهای مهاجرین روسی، اسرائیل، نقش پررنگی خواهد داشت!

 

در ذیل ببینید: طرح اقتصادی یک جاده، یک کمربند و نظم بولشویسم اوراسیایی!

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*