درآمدی بر نظم «سوم»

کافی است نگاهی به نظم اقتصادی جهان امروز بیندازیم! اقتصادی توام با استثمار، فساد، بیکاری، اختلاف طبقاتی و از همه مهم تر «ربا»! اقتصادی که در آن افرادی تنها به واسطه ی داشتن «سرمایه» در یک چشم به هم زدن و بدون کار ثروتی معادل هزاران نفر کارگر به دست می آورند! اقتصادی که در آن ماحصل ساعت ها تلاش مستمر کارگر توسط «دولت» غصب شده و بین جامعه ای نامعلوم، تنبل و گداخصلت به اسم عدالت تقسیم می شود! سرمایه داری و کمونیسم!
با قدرت گرفتن یاجوج و ماجوج زمان از شرق و غرب سال هاست که اندیشمندان عمال جهود با استفاده از رسانه ها با بوق و کرنا در اذهان بشر چنان القا نموده اند که هیچ نظمی جز سرمایه داری و کمونیسم وجود ندارد و دوری از هر یک به معنای نزدیکی به دیگری است! در این خفقان و انحصار فکری و رسانه ای هیچ سخنی از نظم «سوم» زده نشده و افراد و ملل دنبال رو نظم سوم به وسیله ی انحصار رسانه ای جهود، تبلیغات و دروغ پراکنی های گسترده از اذهان ریشه کن می شوند!
کافی است مراجعمان را تغییر دهیم! کتب، نوشتار و تمامی رسانه های جهودی که هر روز در برابرمان قرار دارند و باورهایمان را می سازند! کافی است کمی آزادانه فکر کنیم، به فطرت الهیمان بازگردیم، فطرتی که همگیمان با آن متولد شده ایم، بازگردیم و با عقل و قلب  خدادادیمان به ماهیت امور بیندیشیم! آن وقت است که حق را از باطل تشخیص می دهیم؛ آن وقت مشاهده خواهیم کرد که حق در اکثریت موارد نه تنها آن چیزی نیست که رسانه ها با بوق و کرنا آن را داد زده و آن را تمجید می کنند، بلکه حق چیزی است که هر روز و همواره تحت ظالمانه ترین تبلیغات با مکر و حیله تخطئه می شود! در آن هنگام حق از پوستین چرکینی که رسانه ها به دور آن پیچانده اند بیرون آمده و خود را نمایان می سازد! مگر نه آنکه همیشه جبهه ی حق اندک است و در اکثر مواقع مغلوب؟! ( نهج البلاغه، خطبه ۱۶ ( ق ۲ ))
 آری بیکاری از بین رفتنی است! فقر و گرسنگی و اختلاف طبقاتی می توانند ریشه کن شوند! تنها نیاز به یک حکومت انقلابی و عمل گراست؛ انقلاب نه در نام ها و عناوین، بلکه در ماهیت و قوانین؛ یک حکومت مقتدر که با تمام توان قوانین و سیاست هایش را پیاده سازی کرده و موانع پیش رویش را با تمام قوا کنار زند! حکومتی جهود ستیزانه که نه سرمایه داری و کمونیسم و نه چیزی بین آندو، بلکه نظمی نوین و الهی را ایجاد کرده که تمامی افراد را با یکدیگر متحد و احزاب جهودی را ریشه کن نماید! نظمی نه بر پایه مالکیت منبع و ابزار تولید، بلکه برپایه عدالت، اخلاق و معنویت! حکومت در این نظم نوین می تواند وظایف ذیل را عهده دار باشد:
-اخذ حق انصاری خلق پول، نابودی بانک ها و موسسات مالی، اعمال نظام پولی مبتنی بر کار و حذف نظام های پولی مبتنی بر طلا، صادرات(ارز خارجی) و …)
-خلق پول منحصر به فرد برای هر کدام از بخش های تولیدی کشور(کشاورزی، کارخانجات تولیدی و …) و همچنین تعیین تاریخ انقضا برای پول به منظور ردیابی ارگان های تورم زا و همچنین جلوگیری از تورم
-تامین منابع مورد نیاز تولیدکنندگان از طریق قرض فیزیکی منابع(بدون استفاده از پول و وام)
-خرید تضمینی محصولات تولیدی به قیمتی متناسب با سطح کیفیت مربوطه(تحریم یا مصادره ی شرکت های خاطی از جمله آنهایی که حقوق کارگران را رعایت نکرده و یا در تولید محصولات از روش های غیرقانونی استفاده نموده اند و …)
-ممنوعیت تبادلات ارزی بین المللی و استفاده از تهاتر و بالتبع نابودی صرافی ها
-ممنوعیت کسب درآمد از روشی غیر از کار و بالتبع نابودی بازار بورس و شرکت های سهامی و همچنین شرکت های سرمایه گذاری و التزام واحدهای تولیدی به گماردن رهبران اقتصادی که خود در واحد تولیدی کار کرده و رهبری آن بر عهده می گیرند
-رایگان نمودن خدمات مربوط به سلامت، آموزش و پرورش و امور انتظامی و قضایی و بالتبع التزام مالکیت انحصاری توزیع این خدمات توسط حکومت

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*