انقلاب نَدارها علیه حکومت جهانی دجال!

پس از فروپاشی امپراتوری  عظیم انگلو -ساکسون در اثر جنگ چهانی دوم(به عنوان مثال استقلال هند و …) مستضعفین جهان مسرور از این وقایع ندای استقلال سر دادند و توهم آزادی و رهایی از استعمار غرب اذهان آنان را در گرفت! حال آنکه این غرب نبود که آنان را به بردگی گرفته بود! کافیست به زندگی انگلستان در آن مقطع نگاهی بیندازیم! بیکاری های گسترده و فقر شدید توده ی مردم از یک سو و وجود یک طبقه ی ابرسرمایه دار بین المللی کوچک از سوی دیگر! پس هر ذهن عاقلی با دیدن این اوضاع خواهد فهمید که این توده ی مردم انگلیس نبودند که جهان را استثمار می کردند، بلکه آنها هم مستضعفینی بودند که طبقه ی ابرسرمایه دار عمدتا جهودی آنان را وادار به جنگ و خونریزی در میدان های نبرد به منظور تامین منافع مادی خود می نمودند!

 

آیا کشورهای مستعمره(هند و …) پس از استقلال از این طبقه ی ابرسرمایه دار بین المللی  رها شدند؟! تنها یک احمق می تواند به این سوال پاسخ «مثبت» دهد! همان احمقی که با در دست داشتن «دلار» شاد و خوشحال  ندای آزادی و استقلال سر می داد! غافل از اینکه دلاری که در دستان او بود تمام منابع خام، نیروی کار و محصولات تولیدی جهان را تحت کنترل داشت و می توانست به هر که بخواهد اعطا کند!! همان احمقی که امروز نیز دلار در دست دارد! چطور؟! کافی است اندکی تامل کنیم، سالیان سال است که دلار به عنوان ارز جهان به شمار می رود، به عبارتی تمامی معاملاتی که انجام شده به دلار انجام شده! به عبارتی کالایی داده شده و دلاری به صورت کاغذ یا عددی مجازی ستانده شده! آیا این معامله مضحک تر است یا فروش نفت و دریافت فاضلاب انسانی؟؟!! چرا واقعیتی بدین واضحی مغفول مانده؟! پاسخ ساده است! قدرت رسانه جهود! آنچه که نظام آموزشی خوانده می شود و به جای آموزش حقیقت طلبی نظریات و عقاید طبقه ابرسرمایه دار را بر اذهان طبقه ی تحتانی هرم دجال تحت عنوان حقیقت تحمیل کرده و می قبولاند!

 

 با اندکی تفکر خواهیم دید که فراعنه ی دیروز که به چپاول هندو ها و سیاهان می پرداختند از نسل همان فرعونی هستند که یهودیان را به بردگی گرفته بود و موسی(ع) به مبارزه با او پرداخت و  همچنین این فراعنه امروز هم به چپاول خود ادامه می دهند!! با همان نماد ها!!با همان هرم ها!! کافیست که سرچی در گوگِل کرده و سنگ قبر دیوید راکِفِلِر را ببینیم! خواهیم دید که انگار همان سنگی است که در مکه ما مسلمانان به عنوان نماد شیطان به آن سنگ می زدیم!!

 

 مضحک است که در جنگ برای حفظ خط مرزی کشورها هزاران و میلیون ها قربانی بدهیم و در مواقع صلح از ارز خارجی استفاده کنیم! چه طلا باشد، چه دلار، چه یوان و  چه بیتکوین! چرا که ماهیت و ذات  ارز بین المللی چیزی نیست جز دستبرد و تعدی به منابع داخلی کشورها، منابعی که میلیون ها نفر برای حفظ آن در سالیان متمادی جنگیده و خون داده اند! منابعی که سالیان سال نسل ها و نسل ها برای ساخت آن تلاش کرده اند!

 

برخلاف تصور عموم شکست این فراعنه آنچنان دور از دسترس نیست! چرا؟! چون بیشترین جمعیت را افراد کف هرم(مستضعفین) و کم ترین جمعیت را افراد فوقانی هرم(جهود) تشکیل می دهند! جهود بین الملل سالیان دراز است که ما را تحت عناوین مختلف به جان هم انداخته! از قوم و نژاد گرفته تا دین و مذهب و … که باعث ایجاد گسستگی و اختلاف  و  نهایت استثمار مستضعفین شده! کشورها یکی پس از دیگری کوچک تر و کوچک تر و به تکه های کوچک تری تقسیم شدند! برای چه؟ در درجه نخست به منظور استثمار و ناتوانی در خودکفایی اقتصادی! کافیست تصور کنید کشور ایران به دو قسمت شمال و جنوب تقسیم شود! نتیجه چه خواهد بود؟ ناتوانی ایران شمالی در تامین سوخت و …!  ناتوانی ایران جنوبی در تامین مواد غذایی و …؛ در یک کلام وابستگی،  عدم خودکفایی، واردات و صادرات محوری و در یک کلام افتادن در دام «سرمایه» جهود واسطه گر و دلال!  پس گام اول چیزی نیست جز اتحاد و یکپارچگی مستضعفین!

 


در آسیا ایرانیان می توانند با پیوند دوباره با هموطنان پیشین خود از جمله ملت مظلوم و ستم دیده افغانستان نه تنها افاغنه مظلوم را از چنگال خونین «سرمایه» جهود  نجات دهند بلکه می توانند با تقویت نیروی کار خود با نیروی کار متعهد افغان تبدیل به ابرقدرت اقتصادی جهان شوند! مردم ستم دیده هندوستان می توانند با بازپسگیری سرزمین های از دست رفته از جمله بنگلادش و … هم فضای زندگی خود را وسیع تر کرده و هم با بیرون راندن شرکت های بین المللی استثمارگران جهودی از جمله روثچایلد و مورگان و … و مصرف منابع تولیدی خود در داخل هندوستان رفاه عموم مردم را تا حد چشم گیری افزایش دهند! در اروپا مردم ستم دیده آلمان می توانند با بازپسگیری سرزمین های از دست رفته پس از جنگ جهانی اول به آرزوی دیرینه پدران خود یعنی تشکیل حکومت روم مدرن(Reich) دست یابند و  همچنین در راه انتقام خون پدرانشان از جهود در نابودی اسرائیل پیشگام باشند! مردم ستم دیده بالکان که سالیان سال است تحت عنواین مختلف از جمله اختلافات قومیتی و دینی استثمار شده اند و امروزه از نئولیبرال ترین سیاست های اقتصادی رنج می برند می توانند بار دیگر متحد شده و قدرت بگیرند! مردان دلیر ایرلندی و اسکاتلندی می توانند به آرزوی دیرینه خود یعنی نابودی حکومت ظالم انگلیس به همراهی برادران مستضعف انگلیسی خود شتافته و حکومتی انقلابی و عدالتخواه را تشکیل دهند!  قاره ی آفریقا با بهره گیری از دانش رهبران پیشین خود از جمله لومومبا، سانکارا و … به آرزوی دیرینه شهید ملکولم اِکس، انقلابی سیاهپوست آمریکایی یعنی تشکیل حکومت یکپارچه ی آفریقا و بازگرداندن سیاهان مظلوم واقع در آمریکا به خانه مادری دست یابند! سرآخر سرخپوستان واقع در آمریکای شمالی می توانند علیه حکومت جور آمریکا و کانادا قیام کرده و حکومت مستقل سنتی خود را تشکیل داده و مردم مستضعف آمریکای جنوبی با بهره گیری از تعالیم رهبران انقلابی چون فیدل کاسترو و چِه گِوارا برای همیشه از زیر سلطه بیگانگان خارج شوند!

  

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*