خودکفایی

فروردین ۱۰, ۱۳۹۷ Anonymous IRI 0

توضیحاتی چند در ارتباط با خودکفایی و ضرورت آن در این دنیا.

درآمدی بر نظم «سوم»

اسفند ۱۰, ۱۳۹۶ Anonymous IRI 0

این مطلب توضحیاتی چند را در رابطه با نظم «سوم» که در مقابل کمونیسم و سرمایه داری قرار دارد به دست می دهد.

آزادسازی حکومت و ملت از بدهی و پرداخت بهره به مراکز مالی بزرگ

بهمن ۲۸, ۱۳۹۶ Anonymous IRI 0

بخش هایی از کتابچه برنامه و نظریات حزب کارگر سوسیالیست ملی آلمان(نازی) نوشته گاتفرید فِدِر از اعضای نخست حزب در ارتباط با سیستم ربوی حاضر و همچنین ارائه ی روش نوینی از خلق پول که فاقد هرگونه تورم و ربا می باشد.

لحظه ای درنگ

آبان ۵, ۱۳۹۶ Anonymous IRI 0

آیا تا به حال این اتفاق برایمان افتاده که در خواب وقایعی کاملا متناقض با زندگیمان در بیداری برایمان رخ دهد؟! چهره و فیزیک متفاوتی […]