درآمدی بر نظم «سوم»

اسفند ۱۰, ۱۳۹۶ Anonymous IRI 0

این مطلب توضحیاتی چند را در رابطه با نظم «سوم» که در مقابل کمونیسم و سرمایه داری قرار دارد به دست می دهد.

جهود چیست؟

مهر ۲۰, ۱۳۹۶ Anonymous IRI 0

این مطلب به طور خلاصه به جهود و ماهیت جهود می پردازد(به همراه سخنرانی هیتلر و جان اف کندی)